Ώρες Ενημέρωσης Γονέων

Τάξη Ημέρα Ώρα
Α’ (κος Βαρέλας) Πέμπτη 10:00 – 10:40
Β’ (κα Δακούκη) Τρίτη 10:00 – 10:40
Γ’ (κος Μέγγουρας) Τετάρτη 10:00 – 10:40
Δ’ (κος Μαρέδης) Τρίτη 09:15 – 10:00
Ε’ (κα Ελευθερίου) Τετάρτη 09:15 – 10:00
Στ’ (κα Μαργαρίτη) Πέμπτη 09:15 – 10:00
Ολοήμερο Τμήμα (κα Κίτσιου) Τετάρτη 08:15 – 09:00
Τμήμα Ένταξης (κα Αργυρίου) Πέμπτη 11:55 – 12:35
Φυσική Αγωγή (κα Κατσιμπέρη) Δευτέρα 08:15 – 09:00
Αγγλικά (κα Μπουκουβάλα) Τρίτη 09:15 – 10:00
Μουσική (κα Καψάλη) Πέμπτη 08:15 – 09:00
Πληροφορική (κος Τσιμούλας) Παρασκευή 10:00 – 10:40
Για τους μήνες :  Σεπτέμβριο – Νοέμβριο – Ιανουάριο  – Μάρτιο – Μάιο

 

Τάξη Ημέρα Ώρα
Α’ (κος Βαρέλας) Πέμπτη 10:00 – 10:40
Β’ (κα Δακούκη) Τρίτη 10:00 – 10:40
Γ’ (κος Μέγγουρας) Τετάρτη 10:00 – 10:40
Δ’ (κος Μαρέδης) Τρίτη 09:00 – 09:40
Ε’ (κα Ελευθερίου) Τετάρτη 09:00 – 09:40
Στ’ (κα Μαργαρίτη) Πέμπτη 09:00 – 09:40
Ολοήμερο Τμήμα (κα Κίτσιου) Τετάρτη 08:15 – 09:00
Τμήμα Ένταξης (κα Αργυρίου) Πέμπτη 11:40- 12:25
Φυσική Αγωγή (κα Κατσιμπέρη) Δευτέρα 08:15 – 09:00
Αγγλικά (κα Μπουκουβάλα) Τρίτη 09:00 – 09:40
Μουσική (κα Καψάλη) Πέμπτη 08:15 – 09:00
Πληροφορική (κος Τσιμούλας) Παρασκευή 10:00 – 10:40
Για τους μήνες :  Οκτώβριο – Δεκέμβριο –   Φεβρουάριο- Απρίλιο – Ιούνιο

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση