Εκπαιδευτικοί

Διευθυντής: Μεταφετζής Γεώργιος

Α’ τάξη: Βαρέλας Δημήτριος

Β’ τάξη: Γκαζούνη Αλεξάνδρα

Γ’ τάξη: Μαρέδης Παντελής

Δ’ τάξη: Μέγγουρας Βασίλειος

Ε’ τάξη: Μαρέδης Νέστορας

ΣΤ’ Τάξη: Μανέτα Πηνελόπη

Ολοήμερο Τμήμα: Κίτσιου Σωτηρία

Φυσική Αγωγή: Κατσιμπέρη Εριφύλη

Μουσική: Καψάλη Τρφιανταφυλλιά

Πληροφορική: Λιάνου Ευαγγελία

Αγγλική Γλώσσα: Μπουκουβάλα Παναγιώτα

Γαλλική Γλώσσα: Ζιάγκα Βασιλική

Τμήμα Ένταξης: Αργυρίου Μαρία

Ψυχολόγος: Γκανούρης Άρης

Κοινωνική Λειτουργός: Ράπτη Αποστολία

Παράλληλη στήριξη: Τσάτσου Δέσποινα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση