Εσωτερική Αξιολόγηση

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021 (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020).

ΕΚΘΕΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΣΧΟΛΙΚΟ-ΕΤΟΣ-2020-2021

Αν επιθυμείτε μπορείτε εναλλακτικά να την ανοίξετε/κατεβάσετε από εδώ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση