Γ' Τάξη

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1 2022-2023

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου – σεξουαλική διαπαιδαγώγηση Τίτλος : Το ανθρώπινο σώμα! Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα: Δημιουργικότητα, συνεργατικότητα, επικοινωνία, κριτική...
Διαβάστε περισσότερα
Γ' Τάξη

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2 2022-2023

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υποθεματική:  Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομία Τίτλος: Μουσεία και αειφόρος ανάπτυξη.  Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs) (Kριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα), Ψηφιακή μάθηση...
Διαβάστε περισσότερα
Γ' Τάξη

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3 2022-2023

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ Γ τάξη / υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα Τίτλος : Η οικογένεια δεν είναι αριθμητική, είναι απλώς μοναδική: Δεξιότητες Μάθησης του 21ου αιώνα (4cs, Δημιουργικότητα...
Διαβάστε περισσότερα
Γ' Τάξη

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 4 2022-2023

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Υποθεματική: Οικονομικός Γραμματισμός Τίτλος : Στην τσέπη … χαρτζιλίκι! Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Αντιμετώπιση προβλημάτων, συνεργατικότητα, επικοινωνία, υπευθυνότητα, εξοικείωση με εφαρμογή...
Διαβάστε περισσότερα
Γ' Τάξη Εργ. Δεξιοτήτων

ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ

Θεματικός Κύκλος: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου Τίτλος: Ο εαυτός μου κι εγώ Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Αντιμετώπιση προβλημάτων, συνεργατικότητα, επικοινωνία, υπευθυνότητα, εξοικείωση με εφαρμογή...
Διαβάστε περισσότερα
Γ' Τάξη Εργ. Δεξιοτήτων

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θεματικός Κύκλος: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υποθεματική: Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά Τίτλος: Μουσεία και Αειφόρος Ανάπτυξη Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs) (Kριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα), Ψηφιακή μάθηση...
Διαβάστε περισσότερα
Γ' Τάξη Εργ. Δεξιοτήτων

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Θεματικός Κύκλος: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ Υποθεματική: Συμπερίληψη – Αλληλοσεβασμός – Διαφορετικότητα Τίτλος: Σταματώ τις διακρίσεις – Αποδέχομαι τον «Άλλο» – Από τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις στην...
Διαβάστε περισσότερα
Γ' Τάξη Εργ. Δεξιοτήτων

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.

Θεματικός Κύκλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα- αγωγή Σταδιοδρομίας –Γνωριμία με επαγγέλματα Τίτλος : Τα επαγγέλματα της γειτονιάς μου Προσδωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Αντιμετώπιση προβλημάτων, συνεργατικότητα, επικοινωνία,...
Διαβάστε περισσότερα
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση